การป้องกันกำจัดโรค - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การป้องกันกำจัดโรค

 การป้องกันกำจัดโรค
การป้องกันกำจัดโรค

ประเทศไทยมีงานวิจัยในด้านการสำรวจและศึกษาสาเหตุของโรคมะคาเดเมีย แต่ยังไม่มีการศึกษาด้านการป้องกันกำจัด เนื่องจาก ยังไม่มีการระบาดที่รุนแรง ซึ่งจากการศึกษาพบโรค ดังนี้
ต้นมะคาเดเมียที่เป็นโรครากเน่า โคนเน่า
ต้นมะคาเดเมียที่เป็นโรครากเน่า โคนเน่า
๑. โรคโคนเน่าหรือเปลือกผุ (trunk canker) เกิดจากเชื้อรา Phytophthora cinnamomi เข้าทำลายได้ ทั้งระยะต้นกล้า และระยะต้นโต
๒. โรคใบจุด (leaf spot) ลักษณะเป็นแผลจุดกลม ขอบสีน้ำตาลแดง เกิดทั้งใบอ่อนและใบแก่ สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp.
ใบมะคาเดเมียที่เกิดโรคใบจุด
ใบมะคาเดเมียที่เกิดโรคใบจุด
๓. โรคใบไหม้ (leaf blight) เป็นอาการขอบใบไหม้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่พบเชื้อ เมื่อทำการแยกเชื้อ จะพบเชื้อรา Pestalotipsis sp. เพียงร้อยละ ๖ เท่านั้น

๔. โรคลำต้นเน่า เกิดกับมะคาเดเมียที่มีอายุต้น ๑๐ ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากเชื้อเห็ด ganodoerma sp. พบมากในแปลง ที่ไม่มีการปฏิบัติรักษา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป