การป้องกันกำจัดวัชพืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / การป้องกันกำจัดวัชพืช

 การป้องกันกำจัดวัชพืช
การป้องกันกำจัดวัชพืช

วัชพืชที่พบมีทั้งชนิดใบแคบและใบกว้าง ได้แก่ หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าคา หญ้าเห็บ หญ้านกสีชมพู กระดุมใบเล็ก สาบแร้งสาบกา ผักปราบ หญ้ายาง ลูกใต้ใบ และตีนตุ๊กแก
ต้นสาบแร้งสาบกา วัชพืชที่พบในแปลงปลูกมะคาเดเมีย
ต้นสาบแร้งสาบกา วัชพืชที่พบในแปลงปลูกมะคาเดเมีย
การกำจัดวัชพืชในมะคาเดเมีย ทำได้โดย
  • ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
  • ปลูกพืชแซม
  • ใช้รถหรือเครื่องตัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก
  • ใช้สารกำจัดวัชพืช ตามปริมาณที่ปรากฏในตารางการใช้สารกำจัดวัชพืชและอัตราการใช้ โดยผสมน้ำสะอาด ๖๐-๘๐ ลิตร/ไร่ พ่นด้วยหัวฉีดรูปพัดให้ทั่วแปลง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป