วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

เป็นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวภายหลังจากผลร่วงและทำการเก็บผลแล้ว โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑) กะเทาะเปลือกเขียว (dehusking)

เมื่อเก็บผลแก่ของมะคาเดเมียนำมากองรวมไว้แล้ว ให้กะเทาะเปลือกเขียวออก โดยการนำผลสดของมะคาเดเมียใส่ในถุงไนลอน แล้วตีด้วยท่อนไม้ให้เปลือกเขียวแตกและหลุดออก จากนั้นต้องรีบลอกเปลือกออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง ไม่ควรนำผลทั้งเปลือกมากองรวมกันจำนวนมาก เพราะจะเกิดความร้อนทำให้เนื้อในเสื่อมคุณภาพ ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ทำการออกแบบ และสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะคาเดเมียได้สำเร็จ โดยสามารถกะเทาะเปลือกออกได้ ๖๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง และลอกเปลือกออกจากกะลาได้ถึงร้อยละ ๙๙
การกะเทาะเปลือกเขียว (เปลือกนอก) โดยใช้ไม้ตี
การกะเทาะเปลือกเขียว (เปลือกนอก) โดยใช้ไม้ตี
๒) คัดเมล็ด (sorting nut in shell)

เป็นการคัดขนาดของเมล็ดเพื่อนำไปกะเทาะ เมล็ดในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

๓) ทำให้แห้ง (drying)  

โดยการตากหรือผึ่งเมล็ดบนพื้นที่มีลมพัดผ่านสะดวกประมาณ ๓-๗ วัน ความชื้นจะลดลงเหลือประมาณ ๑๐-๑๕ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและฤดูกาลด้วย จากนั้นจึงนำเข้าโรงอบหรือไซโล เพื่อลดความชื้น จนเนื้อในล่อนออกไม่ติดกะลา ซึ่งความชื้นจะเหลือประมาณ ๑-๑.๕ เปอร์เซ็นต์
๔) กะเทาะเมล็ด (nut craking)

เมื่อกะเทาะเปลือกเขียวออกแล้ว จะเห็นเปลือกของเมล็ดเป็นกะลาสีน้ำตาลซึ่งแข็งมาก ต้องใช้เครื่องมือกะเทาะกะลาออก จึงจะได้เนื้อในสีขาวที่นำมารับประทาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป