ผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมีย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / มะคาเดเมีย / ผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมีย

 ผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมีย
ผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมีย

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เนื้อในเมล็ดมะคาเดเมียอบ โรยเกลือเล็กน้อย บรรจุในกระป๋อง ถุงพลาสติก หรืออะลูมินัมฟอยล์ และเนื้อในเมล็ดมะคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต หรือใช้เป็นส่วนผสมในการทำคุกกี้ นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว น้ำมันจากเนื้อในเมล็ดมะคาเดเมียยังนำไปทำเป็นครีมบำรุงผิว เพราะมีวิตามินอีซึ่งเป็นสารแอนติออกซิแดนต์อยู่ในปริมาณ ๔๘-๕๒ ไมโครกรัม/กรัม
กะลามะคาเดเมียที่นำไปเผาเป็นถ่าน ใช้ดูดซับกลิ่นและความชื้น
กะลามะคาเดเมียที่นำไปเผาเป็นถ่าน ใช้ดูดซับกลิ่นและความชื้น
นอกจากนี้ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมทำงานวิจัยให้แก่โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เกี่ยวกับการพัฒนาขยะจากกระบวนการผลิตมะคาเดเมียให้เป็นถ่านสุขภาพ ที่มีสมบัติ สามารถปลดปล่อยประจุลบและรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นยาว โดยสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยจากถ่านมะคาเดเมีย เช่น สนับเข่ารักษาโรคข้อเข่าเสื่อม สนับข้อมือ สนับส้นเท้า สนับข้อแขน เสื้อผ้า ผ้าไหมคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ถุงเท้า เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ลักษณะของถ่านมะคาเดเมียที่มีรูพรุนอยู่ภายในจำนวนมาก ทำให้ดูดซับกลิ่น และความชื้นได้ดี จึงนำมาใช้ดูดซับกลิ่น ดูดสารพิษ และปรับสภาพอากาศในห้อง ซึ่งเป็นการนำขยะมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ของใช้จากถ่านมะคาเดเมีย
ผลิตภัณฑ์ของใช้จากถ่านมะคาเดเมีย
ปัจจุบันความต้องการผลิตผลมะคาเดเมียของผู้บริโภคมีสูงกว่าปริมาณผลิตผลที่ผลิตได้ ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมียบนพื้นที่สูง เป็นการปลูกป่าเศรษฐกิจที่มีอนาคตดี และเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีแก่เกษตรกรผู้ปลูก ในอนาคต 
หัวข้อก่อนหน้า