บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์ / บทสรุป

 บทสรุป
บทสรุป

แม้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ต้นกำเนิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แต่ด้วยพรสวรรค์ วิริยอุตสาหะ และความใฝ่รู้ของเยาวชนไทย ที่ไม่ด้อยกว่าเยาวชนชาติอื่น ทำให้เยาวชนไทยสามารถชนะการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้ง ซึ่งการแข่งขันบางรายการ สามารถชนะทีมจากประเทศผู้คิดค้นเทคโนโลยีนั้น และครองแชมป์หลายปีอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์ปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน และต้องเร่งพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้น ทางด้านเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial productivity) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การเข้าใจภาพรวม ทั้งในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์อันเป็น ๑ ใน ๕ เทคโนโลยี ที่สำคัญของโลกอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้สามารถสร้างจินตนาการ ติดตาม เลือกใช้ ดัดแปลง และคิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป
หัวข้อก่อนหน้า