ความพร่าเหตุเคลื่อนที่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน / ความพร่าเหตุเคลื่อนที่

 ความพร่าเหตุเคลื่อนที่
ความพร่าเหตุเคลื่อนที่ (Motion blur)

เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ เพื่อหลอกให้ผู้ชมรับรู้ว่า มีการเคลื่อนที่ ความพร่าของภาพอันเนื่องจากการเคลื่อนที่ เกิดจากความไวต่อแสงของฟิล์ม ที่ใช้ในการบันทึกภาพการเคลื่อนที่ การมองเห็นภาพติดตา (persistence of vision) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการมองเห็น เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ โดยการเคลื่อนที่ของแอนิเมชันที่บันทึกลงบนแผ่นฟิล์ม หรือวีดิทัศน์นั้น เป็นการสร้างภาพขึ้นแบบกรอบภาพต่อกรอบภาพ โดยแต่ละกรอบภาพมีความคมชัด และเมื่อนำกรอบภาพต่างๆ มาฉายหรือสร้างเป็นภาพเคลื่อนที่ จึงไม่มีความพร่า แอนิเมชันที่ได้ ก็จะดูไม่สมจริง การเพิ่มความพร่า เมื่อต้องการสื่อถึงการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันจึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านแอนิเมชันมีเทคนิคนี้ ให้เลือกใช้ได้โดยง่าย ทำให้นักคอมพิวเตอร์สามารถสร้างแอนิเมชันให้ดูสมจริงยิ่งขึ้น

เทคนิคในการใช้ความพร่าของภาพ เพื่อหลอกให้ผู้ชมรับรู้ว่ามีการเคลื่อนที่
เทคนิคในการใช้ความพร่าของภาพ เพื่อหลอกให้ผู้ชมรับรู้ว่ามีการเคลื่อนที่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป