โรคมาลาเรียชนิดไม่รุนแรง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย / โรคมาลาเรียชนิดไม่รุนแรง

 โรคมาลาเรียชนิดไม่รุนแรง
โรคมาลาเรียชนิดไม่รุนแรง

ลักษณะทางเวชกรรมในระยะแรกเริ่มไม่มีลักษณะจำเพาะ ส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่ไม่มีน้ำมูก มีไข้ อาจหนาวสั่น หรือไม่หนาวสั่นก็ได้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาจมีการคลื่นไส้อาเจียน หากเป็นชนิดฟัลซิพารัม ชนิดไวแวกซ์ และชนิดโอวาเล จะมีอาการไข้ทุกๆ ๒ วัน แต่ถ้าเป็นชนิดมาลาเรียอีจะมีอาการไข้ทุกๆ ๓ วัน ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ตั้งแต่ระยะต้นๆ อาจไม่พบอาการไข้ทุกๆ ๒ หรือ ๓ วัน แต่มักพบในรายที่ไปพบแพทย์ช้าและได้รับยารักษาช้า ทำให้เชื้อมีโอกาสเจริญในเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดแดงแตกพร้อมกัน  จึงมีอาการไข้ทุกๆ ๒ หรือ ๓ วัน ผู้ป่วยมักมีผิวซีด มีตับโต ม้ามโต ถ้าเป็นโรคชนิดมาลาเรียอีอาจทำให้เกิดไตพิการ ส่วนโรคชนิดไวแวกซ์ และชนิดโอวาเล อาจมีเชื้อแฝงอยู่ในตับได้เป็นเวลานาน และอาจออกสู่กระแสเลือดได้ในภายหลัง ทำให้โรคกำเริบได้ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับเชื้อใหม่ ในกรณีผู้ป่วยชนิดฟัลซิพารัมอาจดำเนินต่อไปเป็นโรคชนิดรุนแรงที่เกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็ได้ สำหรับมาลาเรียชนิดอื่น อาจทำให้เกิดโรครุนแรงได้ แต่เกิดได้น้อยกว่าชนิดฟัลซิพารัมมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป