อาการของโรคมาลาเรีย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย / อาการของโรคมาลาเรีย

 อาการของโรคมาลาเรีย
อาการของโรคมาลาเรีย

ในหญิงมีครรภ์


หญิงมีครรภ์มีอัตราตายสูงกว่าผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย เช่น แท้ง คลอดก่อนกำหนด ส่วนทารกในครรภ์อาจตายขณะคลอด หรือน้ำหนักแรกคลอดน้อย ซึ่งเกิดจากสาเหตุใหญ่ ๒ ประการ ประการแรก ผู้ป่วยหญิงมีครรภ์มีภูมิต้านทานโรคมาลาเรียต่ำ และอีกประการหนึ่ง รกเป็นแหล่งที่เชื้อมาลาเรียเข้ามาสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก 
หญิงมีครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคมาลาเรีย
หญิงมีครรภ์ที่ป่วยเป็นโรคมาลาเรีย
หญิงมีครรภ์ที่เป็นโรคมาลาเรียมักเกิดภาวะต่างๆ ดังนี้ 

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  

พบบ่อยมากถึงแม้จะเป็นโรคมาลาเรียชนิดไม่รุนแรงก็ตาม คือ พบได้ถึงร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วย แต่ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มักเกิดภายใน ๑-๔ ชั่วโมงหลังจากได้รับยาควินิน เนื่องจากตับอ่อนในหญิงมีครรภ์ถูกกระตุ้นจึงมีการหลั่งอินซูลินมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และหญิงมีครรภ์อยู่ในภาวะใช้พลังงานสูง สาเหตุอื่นที่ร่วมด้วยคือ การมีไข้สูง และมีเชื้อมาลาเรียที่สะสมในรกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ใช้น้ำตาลมากขึ้น

ภาวะปอดบวมน้ำ 

มักพบในช่วงใกล้คลอด ที่มีสารน้ำเพิ่มมากขึ้นในการไหลเวียนของเลือดจากการให้สารน้ำ และยังพบในช่วงหลังคลอด เนื่องจาก การบีบรัดของหลอดเลือด ทำให้เลือดภายในอุ้งเชิงกรานไหลกลับสู่วงจรไหลเวียนของเลือดมากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ 

ทารกในครรภ์มักขาดอาหารและออกซิเจน เนื่องจากมีการอุดกั้นของหลอดเลือดในรกจากเชื้อมาลาเรียที่สะสมมาก ทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวน้อย ตายขณะคลอด หรือคลอดก่อนกำหนด

โรคมาลาเรียแต่กำเนิด

โรคมาลาเรียแต่กำเนิด หมายถึง โรคมาลาเรียในเด็กที่ได้รับเชื้อจากแม่ทางรก ทารกในถิ่นมาลาเรียที่ตรวจพบเชื้อมาลาเรียภายใน ๗ วันหลังคลอด ถือเป็นโรคมาลาเรียแต่กำเนิดได้ สำหรับเด็กในถิ่นที่ไม่มีโรคมาลาเรีย หากตรวจพบเชื้อมาลาเรียภายหลังคลอดเกิน ๗ วัน ก็ถือว่าเป็นโรคมาลาเรียแต่กำเนิดได้เช่นกัน แสดงว่า ทารกนั้นได้รับเชื้อจากแม่อย่างแน่นอน  

ทารกแรกคลอดที่เป็นโรคมาลาเรียจะมีไข้ ไม่ดูดนม กระสับกระส่าย งอแงหรือเซื่องซึม บางครั้งมีการอาเจียนและท้องเสีย แต่ไม่ค่อยพบอาการไข้หนาวสั่น เหงื่อออก นอกจากนี้ยังพบอาการอื่นๆ ได้แก่ ซีด เหลือง ตับโต ม้ามโต

โรคมาลาเรียในเด็ก

เด็กที่เป็นโรคมาลาเรียมีอาการและอาการแสดงแตกต่างจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับอายุและระดับภูมิต้านทานต่อโรคมาลาเรียด้วย ลักษณะที่แตกต่างกันดูได้จากตารางข้อแตกต่าง

ข้อแตกต่างของโรคมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงในเด็กและผู้ใหญ่
ลักษณะทางเวชกรรมเด็กผู้ใหญ่
ไอพบบ่อยในระยะเริ่มต้นพบน้อยกว่า
ชักพบบ่อย จากการมีไข้สูง หรือมาลาเรียขึ้นสมองเป็นอาการของมาลาเรียขึ้นสมอง
ดีซ่านไม่บ่อยพบบ่อย
ระยะเวลาป่วยก่อนเกิดอาการรุนแรง๑-๒ วัน๕-๗ วัน
ระยะเวลาที่ฟื้นคืนสติ๑-๒  วัน๒-๔ วัน
จำนวนเชื้อมาลาเรียในเลือดพบได้มาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร)พบได้น้อยกว่า (ระหว่าง ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร)
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำพบได้บ่อยก่อนรักษา มีระดับอินซูลินในเลือดต่ำพบบ่อยในหญิงมีครรภ์ หลังได้รับยาควินิน มีระดับอินซูลินในเลือดสูง
ไตวายพบไม่บ่อยพบบ่อย
ปอดบวมน้ำพบไม่บ่อยพบบ่อย

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป