สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
คนเราชอบบอกข่าวเล่าเรื่องที่ตนได้รู้ได้เห็นมาให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย คนในสมัยก่อนแจ้งข่าวสารถึงกันด้วยวิธีตีเกราะเคาะไม้ ตีระฆัง เป่าแตร เป่าเขาสัตว์ เพื่อส่งสัญญาณเสียง หรือก่อไฟเพื่อส่งสัญญาณควัน หรือแม้กระทั่งแต่งบทเพลงร้องรำ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ที่ตนได้ไปประสบพบเห็นมา ครั้นเมื่อคนสามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ก็เขียนเล่าเรื่องราวลงบนกระดาษ หรือผ้า แล้วส่งเรื่องราวหรือข่าวไปให้คนอื่นๆ ได้รู้ จนพัฒนามาเป็นหนังสือพิมพ์ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้
ประเทศไทยมีการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับแรกชื่อ บางกอกรีคอร์เดอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ จัดทำโดยหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ซึ่งคนไทยเรียกชื่อว่า หมอบรัดเล หนังสือพิมพ์มีความสำคัญคือ เป็นสื่อที่แจ้งข่าวสาร ทำให้ผู้คนได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวัน ใครมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตน ในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ด้วย
สิ่งสำคัญที่สุดในหนังสือพิมพ์ก็คือ ข่าว ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์ที่น่าสนใจนั่นเอง นักหนังสือพิมพ์ที่ดี ต้องพยายามนำความจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมมาเสนอด้วยความซื่อสัตย์ ไม่โกหกหลอกลวงผู้อ่าน ความซื่อสัตย์นี้ เป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ที่ดีต้องเสนอข่าวที่เป็นความจริง ไม่บิดเบือนแต่งเติมให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด
หัวข้อถัดไป