สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
มนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังเพียงคนเดียว ดังนั้น เมื่อเราทำอะไร ก็มักส่งผลกระทบต่อคนอื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เช่น ในบ้านของเรา เราเปิดโทรทัศน์ดู เราได้ประโยชน์ คือ ความสนุก หรือสาระความรู้ จากการได้ดูรายการที่ชอบ แต่พี่น้องของเรา ซึ่งอาจทำการบ้านหรือนอนหลับอยู่ กลับรู้สึกว่าเสียงโทรทัศน์ดังรบกวน ทำให้เขาเสียสมาธิในการทำการบ้าน หรือนอนไม่หลับ ถ้าเรารู้ว่า การเปิดโทรทัศน์ของเราสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่หรือน้องของเรา เราก็อาจปิดหรือลดเสียงโทรทัศน์ลงบ้าง ครอบครัวของเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

เมื่อมองในภาพที่ใหญ่ขึ้น อย่างในเมืองหรือในโลกนี้ การเปิดโทรทัศน์ ของเราคงไม่รบกวนใครกว้างไกลไปถึงขนาดนั้น แต่โครงการบางโครงการโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ๆ เช่น การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างถนน การพัฒนาแหล่งน้ำ แม้จะมีผลดีต่อคนบางกลุ่ม ก็อาจส่งผลเสียต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้

ดังนั้นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ผู้ที่คิดจะทำโครงการต่างๆ เหล่านั้น จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ โดยไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การคิดถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และหาทางป้องกันหรือแก้ไขนี้ คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หัวข้อถัดไป