เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี

 เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 สาเหตุของการเกิดโรคเอสแอลอี
 อาการแสดงของโรคเอสแอลอี
 การเกิดโรคแทรกซ้อน
 โรคเอสแอลอีในภาวะต่างๆ
 การวินิจฉัยโรค
 วิธีการรักษา
 ยาที่ใช้ในการรักษา
ดูเพิ่มเติม
 โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์
 โรคไต
 ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์