การป้องกันและควบคุมการระบาด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่ / การป้องกันและควบคุมการระบาด

 การป้องกันและควบคุมการระบาด
การป้องกันและควบคุมการระบาด

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลถือเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนทั่วไป ได้แก่ การปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าเมื่อไอหรือจาม ไม่ควรใช้มือปิด เพราะมือจะเป็นตัวแพร่เชื้อโดยการสัมผัสต่อไป ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ถ้าไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ และระมัดระวังในการจับต้องสิ่งของ ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดประตู ราวบันได

ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรแยกตัวไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หยุดงานอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายจากอาการต่างๆ ควรจัดบริเวณที่พักอาศัยให้แยกห่างจากผู้อื่น ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ควรน้อยกว่า ๑ เมตร ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในสถานที่ ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี และมีควันหรือฝุ่นละอองในอากาศ ใช้กระดาษเช็ดหน้าเช็ดน้ำมูกและทิ้งใส่ถุงก่อนทิ้งลงในถังขยะ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ภาชนะอาหารหรือแก้วน้ำ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้ และยังไม่มีการวิจัยยืนยันว่าการสวมหน้ากากอนามัยจะลดการติดเชื้อได้ แต่การสวมหน้ากากอนามัยมีประโยชน์ช่วยลดการแพร่เชื้อ และลดการสัมผัสเชื้อจากมือเข้าสู่ปากหรือจมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือเมื่อเริ่มสกปรก และซักให้สะอาดถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่ซักทำความสะอาดได้ หน้ากากที่ใช้แล้ว ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งในถังขยะ และควรล้างมือก่อนสวมหรือถอดหน้ากาก ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยควรล้างมือบ่อยๆ

ในกรณีที่มีการระบาดของโรครุนแรง ต้องกำหนดมาตรการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายในชุมชน เช่น การปิดสถานศึกษา หรือสถานบริการรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวในระยะที่โรคแพร่ระบาด การยกเลิกการประชุม หรือการจัดงาน ที่มีคนจำนวนมาก มาชุมนุมร่วมกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป