สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 37
เล่มที่ ๓๗
เรื่องที่ ๑ พระเจดีย์
เรื่องที่ ๒ หอศิลป์
เรื่องที่ ๓ ศิลปินแห่งชาติ
เรื่องที่ ๔ ว่าว
เรื่องที่ ๕ หนังสือพิมพ์
เรื่องที่ ๖ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๘ โรคเอสแอลอี
เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๗ / เรื่องที่ ๙ โรคไข้หวัดใหญ่ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เด็กๆ เคยได้ยินคุณครูพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า อินฟลูเอนซา ในยามที่ร่างกายเราอ่อนแอ แล้วหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไป หรือสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย ก็จะทำให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยจะแสดงอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร คอแห้ง ไอ เจ็บคอ บางครั้ง มีอาการน้ำมูกไหลสลับกับอาการคัดจมูก ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจพบอาการท้องเสียร่วมด้วย

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มี ๓ ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี เชื้อไวรัสชนิดเอ ก่อให้เกิดโรคบ่อยที่สุด และมีอาการรุนแรงมากกว่า รวมทั้งสามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้ เช่น ไข้หวัดนกที่ระบาดหนักใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดรุนแรงจนถึงขั้นผู้ป่วยเสียชีวิตใน พ.ศ. ๒๕๕๒
วิธีการที่ดีในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คือ การระวังรักษาสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารครบทุกหมู่ รวมทั้งผัก และผลไม้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ตลอดจนออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ รับประทานอาหาร ขณะยังร้อนๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อน และไข้ขึ้นสูงให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญ ผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น
หัวข้อถัดไป