สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก / สรุป

 สรุป
สรุป

เมื่อกว่าพันปีมาแล้ว ลวดลายประดับในวัฒนธรรมทางศาสนาแพร่หลายจากชมพูทวีปมาสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อันมีดินแดน ก่อนที่จะเป็นประเทศไทยรวมอยู่ด้วย จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนัก ครั้นผ่านมาจนถึงปัจจุบัน งานช่างทั้งในราชสำนัก วัด และตามบ้านเรือน ตลอดจน สถานที่สาธารณะต่างๆ มีส่วนที่เชื่อมโยงด้วยลวดลายประดับที่เรียกกันว่า ลายไทย-ลายกระหนก

ลายไทย-ลายกระหนกมีความงดงามชวนมอง ทั้งที่คุ้นเคยกันจนชินตาด้วยลักษณะซ้ำๆ แต่ท่ามกลางความซ้ำ ก็มีความหลากหลาย รวมอยู่ด้วย อาจกล่าวอีกอย่างคือ ความยืดหยุ่นที่มีทั้งข้อยกเว้น อันมีกฎเกณฑ์กำกับอยู่ด้วย และเพราะความเป็นอเนกประสงค์ ในการประดับดังกล่าว จึงมักเหมาะกับทุกที่ทุกโอกาส ทำนองเดียวกับที่นิยมกล่าวกันว่า สังคมไทยมีความยืดหยุ่นเป็นลักษณะพิเศษ และด้วยเหตุนี้ ลายไทย-ลายกระหนกจึงมีส่วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย 
หัวข้อก่อนหน้า