ประวัติของโรคฮีโมฟิเลีย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / ประวัติของโรคฮีโมฟิเลีย

 ประวัติของโรคฮีโมฟิเลีย
ประวัติของโรคฮีโมฟิเลีย

โรคฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก เป็นๆ หายๆ ตลอดชีวิต เป็นตั้งแต่เกิด มีลักษณะเฉพาะคือ มักมีเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ โรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่พบตั้งแต่เมื่อ ๒,๐๐๐ ปีก่อน และเป็นที่รู้จักกันว่า เป็นโรคที่สืบทอด ทางพันธุกรรมหรือสายเลือด ในพงศาวดารของอียิปต์โบราณ หญิงที่ลูกคนแรกเสียชีวิตจากการที่มีเลือดไหลไม่หยุด ภายหลังจากได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย จะถูกห้ามไม่ให้มีลูกอีกต่อไป ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒ แรบไบซึ่งเป็นบาทหลวง ในศาสนายูดาห์ จะงดการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กชายที่มีพี่ชาย ๒ คน เสียชีวิตจากอาการเลือดออกมาก ภายหลังขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ โรคฮีโมฟิเลียได้ปรากฏในบรรดาสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษ สเปน เยอรมนี และรัสเซีย ซึ่งเป็นลูกหลาน ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ทั้งนี้ ราชวงศ์อังกฤษไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเลือดออกง่ายมาก่อน สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระองค์แรกที่ทรงมียีนโรคฮีโมฟิเลียแฝง ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเอง พบได้ในครอบครัวผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย ที่ไม่มีประวัติเลือดออกง่ายในครอบครัวมาก่อน

ในปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่เจริญก้าวหน้าอย่างมาก การดูแลรักษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย สามารถดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป