การรักษาเฉพาะที่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การรักษาเฉพาะที่

 การรักษาเฉพาะที่
การรักษาเฉพาะที่

การกดด้วยผ้าแห้งสะอาด

ถ้ามีเลือดออกภายนอก เช่น ถูกมีดบาด ให้รีบเช็ดล้างแผลให้สะอาด กดบริเวณบาดแผล ด้วยผ้าแห้งสะอาดนานอย่างน้อย ๑๐ นาที หากเป็นแผลใหญ่ต้องให้พลาสมาหรือแฟกเตอร์เข้มข้นก่อนเย็บแผล

การประคบด้วยน้ำแข็ง
การประคบ

ถ้ามีก้อนเลือดออกขนาดใหญ่ให้ประคบด้วยน้ำแข็ง ครั้งละ ๑๕-๓๐ นาที ทุก ๑-๒ ชั่วโมง ในช่วง ๔๘ ชั่วโมงแรก เพื่อให้เลือดหยุด ในวันต่อๆ มาจึงประคบด้วยน้ำอุ่นครั้งละ ๑๕-๓๐ นาที วันละ ๔-๖ ครั้ง เพื่อให้ก้อนเลือดละลายเร็วขึ้น
การพันผ้ายืดพิเศษ (elastic bandage)

ถ้าเลือดออกในข้อระยะแรก ให้ใช้ผ้ายืดพิเศษพันทันที และอย่าลงน้ำหนักหรือใช้ข้อนั้น รวมทั้งต้องรีบให้พลาสมา หรือแฟกเตอร์เข้มข้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป