การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงน้อย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงน้อย

 การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงน้อย
การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงน้อย

ปัจจุบันมียาชนิดหนึ่งชื่อ DDAVP (1-deamino 8D-arginine vasopressin) ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอ ชนิดรุนแรงน้อย ซึ่งมีแฟกเตอร์ ๘ มากกว่าร้อยละ ๕-๔๐ ในเวลา ๓๐-๖๐ นาทีหลังจากที่ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้าใต้ผิวหนัง ระดับแฟกเตอร์ ๘ จะเพิ่มขึ้น ๒-๖ เท่า เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้หลั่งแฟกเตอร์ ๘ จากแหล่งที่เก็บในร่างกาย ผู้ป่วยต้องได้รับการทดสอบว่า จะตอบสนองต่อยาอย่างไร และการตอบสนองต่อยาในครั้งแรกจะดีกว่าครั้งต่อไป ยา DDAVP เหมาะสำหรับอาการเลือดออกไม่มาก หรือการทำหัตถการบางชนิด เช่น การผ่าตัดเล็ก การทำฟัน สามารถให้ยา DDAVP วันละครั้ง ร่วมกับให้กินยาต้านการละลายลิ่มเลือด  เช่น  ทรานซามิน (transamin)

ยารักษาโรคฮีโมฟิเลีย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป