การรักษาโรคฮีโมฟิเลียให้หายขาด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การรักษาโรคฮีโมฟิเลียให้หายขาด

 การรักษาโรคฮีโมฟิเลียให้หายขาด
การรักษาโรคฮีโมฟิเลียให้หายขาด

วิทยาการที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้ตรวจพบพยาธิกำเนิดของโรคฮีโมฟิเลียว่า เกิดจากผู้ป่วยมียีน ที่ควบคุมการสร้างแฟกเตอร์ดังกล่าวผิดปกติ หากสามารถตัดต่อยีนที่ควบคุมแฟกเตอร์ดังกล่าวจากคนปกติให้แก่ผู้ป่วย จะทำให้โรคฮีโมฟิเลียหายขาดได้ ขณะนี้ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกายังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป