การรักษาด้วยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / การรักษาด้วยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 การรักษาด้วยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การออกกำลังกาย
โดยการยกเหยียดขา
การรักษาด้วยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู     

ปัญหาเลือดออกซ้ำๆ ในข้อของผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย นอกจากจะส่งผลให้เยื่อบุข้อ มีการอักเสบ และมีการทำลายข้อตามมาแล้ว ยังมีผลต่อกล้ามเนื้อรอบข้อจากอาการปวด แม้แต่การพักการใช้งาน ก็ทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อฝ่อลีบ เช่นเดียวกับกรณีที่มีเลือดออก ในกล้ามเนื้อ และเนื่องจากกล้ามเนื้อรอบข้อเป็นตัวที่ช่วยดูดซับแรงกระทำต่อข้อ เมื่อกล้ามเนื้อรอบข้อฝ่อลีบ จึงมีผลให้ข้อรับแรงกระทำมากขึ้น โอกาสเกิดเลือดออกในข้อ ก็มีมากขึ้น ผลสุดท้ายจะเกิดการจำกัดการเคลื่อนไหวข้อ รวมทั้งจำกัดการใช้งาน จนเกิดเป็นความพิการขึ้น ดังนั้น แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูกับนักกายภาพบำบัด จะช่วยกัน ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป