สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ได้มีโรคประหลาดเกิดขึ้นกับสมาชิกราชวงศ์ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ สเปน เยอรมนี รัสเซีย ทำให้เจ้าชายหลายพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงเป็นทารก หรือบางพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่มีพระชนมายุ ไม่กี่ชันษา หลังจากที่ทรงประสบอุบัติเหตุทำให้พระโลหิตไหลไม่หยุด

เจ้าชายเหล่านี้ทรงเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับการแข็งตัวของเลือด เรียกว่า โรคฮีโมฟิเลีย ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ มีเลือดไหลออกจากบาดแผลได้ง่าย แต่ห้ามเลือดให้หยุดได้ยาก โดยอาการเลือดออกง่ายแต่หยุดยากนี้จะมีมาตั้งแต่กำเนิด

โรคฮีโมฟิเลียที่พบในราชวงศ์ต่างๆ ของยุโรปนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากพันธุกรรมที่เกิดการกลาย ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งราชวงศ์อังกฤษ แล้วถ่ายทอดผ่านบรรดาพระราชธิดาของพระองค์ ไปแสดงอาการ ของโรคนี้ ในเจ้าชายบางพระองค์ของราชวงศ์ต่างๆ
ความจริงแล้ว โรคฮีโมฟิเลีย ถูกพบมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณกว่าสองพันปีแล้ว และมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยากนี้ อยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียหลายพันคนเช่นกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้ จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ และควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

เลือดของคนที่เป็น
โรคฮีโมฟิเลีย จะมีความผิดปกติตรงที่มีระดับของสารบางชนิด ที่เป็นปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด น้อยกว่าคนทั่วไป ทำให้เมื่อเกิดบาดแผลจนหลอดเลือดฉีกขาด เลือดที่ออกก็จะไม่แข็งตัวและไม่ช่วยปิดปากแผลเหมือนคนปกติ

ผู้ที่มีพันธุกรรมของ
โรคฮีโมฟิเลีย จะต้องรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ระมัดระวังไม่ให้หกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ที่ทำให้มีโอกาสเกิดเลือดออก รวมทั้งเรียนรู้วิธีทำความสะอาดและปิดปากแผล วิธีประคบรอยช้ำเลือด รวมถึงการฉีดสารที่ช่วยให้เลือดหยุดไหลทันทีเมื่อเลือดออก

ถ้าเด็กๆ มีเพื่อน พี่น้อง หรือญาติที่เป็น
โรคฮีโมฟิเลีย เด็กๆ ควรที่จะเล่นด้วยกันอย่างระมัดระวัง ไม่ซุกซนกันจนเกินไป เพราะแค่กระทบกระแทกสิ่งของต่างๆ เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้แขนขาของเขาบวมขึ้นเป็นจ้ำเลือด หรือถ้าเขาได้รับอุบัติเหตุ จนเกิดบาดแผลเลือดไหล เลือดของเขาจะไหลไม่หยุดจนอาจทำให้เป็นอันตรายรุนแรงได้

หัวข้อถัดไป