สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต / สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)

 สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
การเรืองแสงในสิ่งมีชีวิตนั้น ปรากฏในสัตว์กลุ่มสำคัญๆ แทบทุกกลุ่ม ทั้งที่อยู่ในน้ำทะเล และบนบก ตั้งแต่พวกสัตว์เซลล์เดียว ขึ้นมาถึงพวกฟองน้ำ แมงกะพรุน ปะการัง หนอนทะเลต่างๆ หอย ปลาหมึก แมลงหลายชนิด จนกระทั่งถึงปลา และปรากฏในสิ่งที่มีชีวิต ชั้นต่ำ เช่น พวกเห็ด รา และบัคเตรีต่างๆ  สิ่งมีชีวิตกลุ่มสำคัญๆ ที่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้พบ การเรืองแสง ได้แก่ พวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด (ยกเว้นพวกบัคเตรี) และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
นอคติลูคา
นอคติลูคา
สัตว์มีชีวิตที่เรืองแสงได้แต่ละชนิด จะแสงลักษณะของ การเรืองแสงแตกต่างกันออกไป เช่น สีของแสง ลวดลายของการเปล่งแสงที่ตำแหน่งต่างๆ ของลำตัว และจังหวะกับช่วงเวลาในการเปล่งแสง เป็นต้น
สัตว์บางชนิดเปลี่ยนสีแสงได้ในบางเวลา การเปล่งแสงมีประโยชน์ในการล่อเพศตรงข้าม เพื่อการสืบพันธุ์ สัตว์บางชนิดก็ใช้แสง เพื่อล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้จะได้จับกินเป็นอาหาร นอกจากสัตว์แล้ว พืชจำพวกเห็ดบางชนิดก็เรืองแสงได้เหมือนกัน
แมงกะพรุน-3
แมงกะพรุน
การเรืองแสงเกิดจากเซลล์ของบัคเตรีที่อาศัยอยู่เป็นประจำในส่วนต่างๆ ของสัตว์หรือพืชที่เรืองแสง บริเวณเหล่านั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ที่เจริญเป็นพิเศษ เพื่อให้บัคเตรีนั้นๆ เติบโตได้
การเรืองแสงนับว่า เป็นขบวนการ ซึ่งเกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มของสิ่งมีชีวิตในโลก เป็นวิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ และให้อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน หนอนทะเลเรืองแสง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป