สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๒ การหายใจ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืชและสัตว์ ต้องหายใจ จึงจะคงมีชีวิตอยู่ได้

การหายใจเป็นการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน พลังงานนี้ทำให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงาน ทำให้สามารถเคลื่อนไหว และทำสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้คงดำรงชีวิตอยู่ได้
เมื่อคนเราหายใจ เราสูดอากาศ ซึ่งมีออกซิเจน เข้าสู่ปอด ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหาร ทำให้เกิดพลังงาน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซนี้จะถูกขับออก พร้อมกับลมหายใจออก ถ้าเราลองไม่หายใจดูสักครู่หนึ่ง เราจะรู้สึกอึดอัด และถ้าเราไม่หายใจเป็นเวลานานๆ เราก็จะตาย เพราะร่างกายขาดออกซิเจน ไม่อาจสร้างพลังงานได้มากพอ ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ การที่คนจมน้ำตาย ก็เพราะสูดน้ำเข้าไปในปอด แทนที่จะสูดออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน ไม่อาจสร้างพลังงานขึ้นได้เช่นกัน
นกบางชนิด สามารถบินอยู่ในอากาศระดับสูงเป็นเวลานานทั้งๆ ที่อากาศระดับนั้นมีออกซิเจนอยู่น้อย ทั้งนี้เพราะนกเหล่านั้น มีออกซิเจนเก็บไว้ในถุงลม ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วร่างกาย
มนุษย์อวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ ต้องนำเอาออกซิเจนติดตัวไปด้วย เพื่อใช้หายใจ เพราะร่างกายของคนเรานั้น ไม่อาจสะสมออกซิเจนไว้ได้
หัวข้อถัดไป