แนวปะทะ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ / แนวปะทะ

 แนวปะทะ
แนวปะทะ

เมื่อมวลอากาศ ๒ ลูกเคลื่อนตัวมาพบกันเข้า อากาศของมวลทั้งสองจะไม่ปนกันทันที แต่จะทำให้เกิดแนวหรือขอบเขต ระหว่างมวลอากาศทั้งสอง มวลอากาศเย็นซึ่งมีความแน่นมากกว่า และหนักมากกว่ามวลอากาศร้อน จะดันอากาศร้อนให้ลอยขึ้น ทำให้เกิดเป็นเมฆต่างๆ เกิดพายุและฝนได้ แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกันนี้เรียกว่า "แนวปะทะ" แนวปะทะนี้ อาจจะมีเขตกว้างจาก ๒๐ ถึง ๔๐ กิโลเมตร ที่ใกล้บริเวณแนวปะทะนั้น ปรากฏว่า คุณสมบัติของมวลอากาศทั้งสองจะต่างกัน

ไมโตคอนเดรีย
แนวปะทะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศร้อนและเมฆ

แนวปะทะเป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ เช่น เมฆ ฝน และพายุได้เสมอ แนวปะทะแบ่งออกได้หลายชนิด คือ

แนวปะทะอากาศเย็น (cold front) คือ แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศ ร้อนให้ถอย และลอยตัวขึ้น

แนวปะทะอากาศร้อน (warm front) คือ แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศ ซึ่งมวลอากาศร้อนดันมวลอากาศเย็นให้ถอยไป

แนวปะทะปิด (occluded front)
คือ แนวหรือเขตที่เกิดขึ้น เมื่อแนวปะทะของมวลอากาศเย็นตามทันแนวปะทะอากาศร้อน และยกมวลอากาศร้อนขึ้น

แนวปะทะคงที่ (stationary front)
คือ แนวหรือเขตของมวลอากาศ ๒ ลูก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนตัว

สำหรับพายุไซโคลนในละติจูดสูงนั้น ก็เป็นปรากฏการณ์ของบรรยากาศอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในโซนอบอุ่น ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับแนวปะทะอากาศร้อน แนวปะทะอากาศเย็น และแนวปะทะปิด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป