การเกิดเมฆ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ / การเกิดเมฆ

 การเกิดเมฆ
การเกิดเมฆ

เราได้กล่าวไว้แล้วว่า อากาศร้อนสามารถดูดรับเอาไอน้ำไว้ได้มากกว่าอากาศเย็น เมื่ออากาศซึ่งมีไอน้ำอยู่ด้วย (เราเรียกว่า อากาศชื้น) ลอยตัวขึ้นและเย็นลง ไอน้ำ ในอากาศจะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ เราสามารถมองเห็นได้ ธรรมดาไอน้ำจะไม่กลั่นตัว รวมกันเฉยๆ แต่จะกลั่นตัวลงบนอนุภาคเล็กๆ (โดยมากเป็นอนุภาคดูดน้ำ เช่น เกลือ หรือผงเล็กที่เรามองไม่เห็น) แล้วจึงเกิดเป็นเม็ดเมฆเล็กๆ ขึ้น

เมฆมีหลายชนิด แต่มีบางชนิดเท่านั้นที่มีฝนตกลงมา และอาจจะเกิดฟ้าแลบ และฟ้าร้องด้วย บางชนิดจะลอยอยู่ในอากาศเฉยๆ แต่มีลักษณะอากาศที่ทำให้เม็ดเมฆ รวมตัวกันเป็นเม็ดน้ำใหญ่ขึ้น และมีน้ำหนักมากขึ้น กระแสอากาศหรือลม ไม่สามารถจะพัดให้เม็ดฝนลอยตัวอยู่ในอากาศได้ มันจึงตกลงมาเป็นฝน หรือหิมะขาวๆ หรือบางทีเป็นลูกเห็บแข็ง ตกลงมายังพื้นโลก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป