การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ / การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

 การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ
การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

เราได้กล่าวถึงการเกิดของเมฆไว้ก่อนๆ แล้ว ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงการแบ่งประเภทของเมฆต่างๆ อีก ซึ่งแต่ละอย่าง ก็เป็นเครื่องบอกสัญลักษณ์ของอากาศได้ด้วย

เมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวในทางตั้งสูงใหญ่ แต่ยังไม่เป็นรูปทั่ง
จากการแบ่งเมฆ ๔ ชนิดในท้องฟ้า คือ ชนิดชั้นสูงชั้นกลาง ชั้นต่ำ และชนิดก่อตัวตามแนวตั้ง เราสามารถจะจัดทำตารางเกี่ยวกับเมฆได้ต่อไปนี้
ตารางเกี่ยวกับเมฆชนิดต่างๆ
ตารางเกี่ยวกับเมฆชนิดต่างๆ

เครื่องบินกำลังโปรยสารเคมีปฏิบัติการฝนหลวง
ชื่อเมฆลักษณะย่อๆของเมฆ
เซอร์รัสบางๆละเอียดสีขาวเป็นฝอยหรือปุยคล้ายขนนุ่น อาจมีวงแสง (halo) โปร่งแสง
เซอร์โรสเตนตัสบางๆ โปร่งแสงเหมือนม่าน มีสีขาวหรือน้ำเงินจาง อาจมีวงแสงได้
เซอร์โรคิวมูลัสบางๆ สีขาวเป็นก้อนเล็กๆ เหมือนคลื่นและเกล็ด หรืออาจเป็นลูกกลมๆ โปร่งและมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้
อัลโตคิวมูลัสสีขาว บางครั้งสีเทา มีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่และแบน มีการจัดตัวกันเป็นแถวๆ หรือคลื่น อาจมีแสงทรงกลด (corona)
อัลโตสเตรตัสม่านสีเทาและสีฟ้าแผ่เป็นบริเวณกว้าง มองดูเรียบเป็นปุยหรือฝอยละเอียด อาจมีแสงทรงกลด
สเตรตัสเหมือนหมอกแต่อยู่สูงจากพื้นดินเป็นชั้นและแผ่น มีสีเทา มองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
สเตรโตคิวมูลัสสีเทามีลักษณะอ่อนนุ่มและนูนออกเป็นสัน เมื่อรวมกันจะเป็นคลื่น ส่วนมากไม่มีฝน
นิมโบสเตรตัสสีเทาดำ ไม่เป็นรูปร่าง ฐานต่ำใกล้พื้นดิน ไม่เป็นระเบียบ คล้ายผ้าขี้ริ้ว
คิวมูลัสหนา ก่อตัวในทางตั้ง ไม่เห็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์
คิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆหนา มีฟ้าแลบฟ้าร้อง ทึบมืด มีสัญลักษณ์รูปทั่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป