สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
อากาศย่อมเคลื่อนตัวอยู่เสมอ การเคลื่อนตัวของอากาศทำให้เรารู้สึกว่า มีลมเกิดขึ้น บางครั้งบรรยากาศมีลมแรงพอสามารถทำให้ว่าวของเราลอยอยู่ในอากาศได้ ถ้าไม่มีลมหรือลมเบาเกินไป ว่าวก็จะตกลงมายังพื้นดิน แต่ถ้าลมแรงเกินไปว่าวอาจจะขาดลอยไปได้ นอกจากลมแล้ว ยังมีเมฆลอยอยู่ในอากาศด้วย เมฆก็คือไอน้ำซึ่งกลั่นตัวรวมกัน ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ ถ้าเมฆหนาหรือสูง และทึบมากแล้ว ฝนอาจจะตกลงมาอีกด้วย ลม เมฆ และฝน ก็เป็นปรากฏการณ์ของอากาศ
ทุกๆ คนต้องเคยเห็นรุ้งกินน้ำมาแล้ว รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ ของอากาศอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยัง เม็ดน้ำในก้อนเมฆ ทำให้ปรากฏเป็นสีต่างๆ โค้งอย่างสวยงาม ซึ่ง จะมีสีสวยๆ ใหญ่ๆ ๗ สีดังนี้ คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สี แสด และสีแดง เมื่อรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นให้เห็น ดวงอาทิตย์ จะต้องส่องจากด้านหลังของผู้ที่เห็นทุกครั้งไป
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในบรรยากาศ คือ เมฆพายุฟ้าคะนอง เมฆชนิดนี้จะทำให้เกิด ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฝนตกหนัก บางครั้งก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงๆ ลงมายังพื้นดินด้วย ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมาก อาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย บ้านเรือนพัง และลุกไหม้เป็นไฟได้ ยอดของเมฆพายุฟ้าคะนองจะมีลักษณะคล้ายรูปทั่งสำหรับตีเหล็ก เมฆพายุฟ้าคะนองนี้มีอันตรายต่อเครื่องบินเล็กๆ เป็นอย่างมาก
หัวข้อถัดไป