อาคาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / อาคาร

 อาคาร
อาคารสถานีแบบไทยประยุกต์ จังหวัดลพบุรี
อาคารสถานีแบบไทยประยุกต์
จังหวัดลพบุรี
อาคาร

ในการดำเนินการขนส่งทางรถไฟนั้น นอกจากเส้นทางรถไฟแล้วยังต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้บริการรถไฟอีกด้วย เช่น อาคารสถานี ที่พัก ผู้โดยสาร ชานชาลา ห้องอาหาร สถานรับส่งสินค้า คลังสินค้า ตลอดจนโรงงาน เพื่อ ซ่อมสร้างล้อเลื่อน ประแจ สะพานและอื่นๆ แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การออกแบบอาคารสมัยก่อนได้มีแบบเค้าโครงไปทางแบบผสมของยุโรป ส่วนปัจจุบันนี้ จะมีการออกแบบให้ลักษณะของอาคาร มีส่วนเป็นแบบฉบับ ของไทยที่เรียกกันว่า ไทยประยุกต์ นอกจากนั้นในการก่อสร้างอาคารก็ต้องมีการพิจารณา ถึงประโยชน์ในการใช้สอย และสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นหลักประกอบด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป