การกำหนดหมายเลขขบวนรถ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / การกำหนดหมายเลขขบวนรถ

 การกำหนดหมายเลขขบวนรถ
การกำหนดหมายเลขขบวนรถ

ในทางสายหนึ่งๆ จะมีขบวนรถประเภทต่างๆ จำนวนมากเดินร่วมกัน ถ้าจะเรียกชื่อขบวนรถด้วยตัวอักษร ก็จะต้องใช้ตัวอักษรยืดยาวมาก ทั้งขบวนรถที่เดินมีทั้งเที่ยวขึ้น และเที่ยวล่องเป็นการสับสนกันอยู่ การรถไฟแห่งประเทศจึงได้กำหนดให้เรียกชื่อขบวนรถ เป็นตัวเลข ซึ่งจะทำให้สั้น และแสดงให้ทราบถึงประเภทของขบวนรถได้ง่าย เพื่อสะดวกในการใช้โทรเลข สะดวกในการเดินรถ และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจง่ายไม่สับสน โดยกำหนดสถานีกรุงเทพฯ และธนบุรีเป็นหลัก ขบวนรถเดินจากกรุงเทพฯ หรือธนบุรีออกไปใช้เลข ขบวนรถเป็นเลขคี่ ถ้าเดินเข้ากรุงเทพฯ หรือธนบุรี ใช้เลขขบวนรถเป็นเลขคู่ และกำหนดจำนวนเลขให้แตกต่างกันสำหรับประเภทขบวนรถ เช่น จำนวนเลขน้อย กำหนดไว้สำหรับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง จำนวนเลขมากขึ้นไปสำหรับขบวนรถรวม จำนวนเลขมากขึ้นไปอีก สำหรับขบวนรถสินค้า และจำนวนเลขมากขึ้นไปอีกสำหรับขบวน รถงานและขบวนรถพิเศษ ตัวอย่างเช่น ขบวน ๑ เป็นขบวนรถด่วนจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีอุบลราชธานี และขบวน ๒ เป็นขบวนรถด่วนจากสถานีอุบลราชธานีถึงสถานี กรุงเทพฯ ขบวน ๓๗ เป็นขบวนรถเร็วจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีเชียงใหม่ และขบวน ๓๘ เป็นขบวนรถเร็วจากสถานีเชียงใหม่ถึงสถานีกรุงเทพฯ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป