สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๗ รถไฟ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ขบวนรถไฟ ประกอบด้วย รถพ่วงชนิดต่างๆ กัน พ่วงต่อกันเป็นขบวน มีรถจักรเป็นหัวขบวน ลากไปบนราง รางรถไฟทำด้วยเหล็ก มีสองรางวางขนานคู่กันไป
ขบวนที่ประกอบด้วยรถโดยสารล้วน เรียกว่า ขบวนรถโดยสาร ถ้าประกอบด้วยรถสินค้าล้วน ก็เรียกว่า ขบวนรถสินค้า และบางทีก็พ่วงทั้งสองอย่างในขบวนเดียวกัน เรียกว่า ขบวนรถรวม
ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักร ทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไป

ขบวน
รถโดยสาร บรรทุกคนได้ครั้งละมากๆ เดินทางไปยังที่ไกลๆ ส่วนขบวนรถสินค้า ก็สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ เดินทางไปยังที่ไกลๆ ส่วนขบวนรถสินค้า ก็สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ เดินทางไปยังที่ไกลๆ ได้ด้วยเช่นกัน

ขบวนรถไฟ
แล่นผ่านทุ่งนา ผ่านป่า ขึ้นภูเขา บางตอนแล่นข้ามไปบนสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย และเหวลึก บางครั้งก็แล่นลอดเข้าไปในอุโมงค์

ถ้านั่ง
รถไฟ เราจะได้เห็นสองข้างทางที่สวยงาม และแปลกตา เปลี่ยนเรื่อยไป ไม่น่าเบื่อเลย

ผู้ที่โดยสาร
รถไฟ จะได้รับความสะดวกสบายมาก เพราะตู้โดยสารของรถไฟ เปรียบได้เสมือนบ้านเคลื่อนที่ มีที่นั่ง ที่นอน มีพัดลม มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ นอกจากนั้น ยังมีรถเสบียงสำหรับขายอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารอีกด้วย

ผู้โดยสาร
รถไฟจะนั่ง หรือยืน หรือเดินบนรถไฟก็ได้ เพราะในรถโดยสารของรถไฟมีเนื้อที่กว้างขวาง

ประเทศไทย มีทาง
รถไฟสายยาวๆ สี่สาย คือ สายเหนือ สายใต้ สายตะวันออก และสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางรถไฟ
สายเหนือ มีปลายทางสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ทางรถไฟ
สายใต้ มีปลายทางสุดที่จังหวัดสงขลา และนราธิวาส นอกจากนั้นอาจเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ เพราะมีทางรถไฟต่อกันไป

ทางรถไฟ
สายตะวันออก มีปลายทางสุดที่จังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นอาจเดินทางต่อไปยังประเทศเขมร เพราะมีทางรถไฟต่อกันไปด้วยอีกเหมือนกัน

ทางรถไฟ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปลายทางสุดที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี

รถไฟ ช่วยให้เราเดินทางไปถึงได้เกือบทุกจังหวัด และยังสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย

รถไฟ เป็นยานพาหนะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทาง ทางบก เพราะช่วยให้เราถึงที่หมายได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัด ซ้ำยังสามารถขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ไปด้วยได้ครั้งละมากๆ
หัวข้อถัดไป