เทศกาลที่สำคัญ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๘ การศาสนา / เทศกาลที่สำคัญ

 เทศกาลที่สำคัญ
เทศกาลที่สำคัญ

เทศกาลที่สำคัญ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือ การทอดกฐิน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเพียง ๑ เดือน ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ การทอดกฐินนี้ คนไทยเรานิยมทำกันมาก ถือว่า ได้อานิสงส์แรง เพราะทำให้เวลาจำกัด และมักทำเป็นพิธีรีตองมโหฬารทีเดียว บางทีก็มีการแห่แหน ประดับตกแต่งองค์กฐิน พร้อมทั้งไทยธรรมที่เป็นของบริวาร ซึ่งจัดทำกันอย่างประณีตบรรจง บางทีก็มีฉลององค์กฐินก่อนที่จะแห่ไปวัด การแห่แหนั้นมีทั้งทางบก ทางน้ำ สมัยนี้ยังมีการแห่ผ้ากฐินไปทางอากาศอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะนำผ้ากฐินไปทอด จะสะดวกทางใด ก็ไปทางนั้น
ประชาชนกำลังสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์
ประชาชนกำลังสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
ในวันสงกรานต์
นอกจากนั้น ก็มีเทศกาลที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่พุทธศาสนิกชนก็ได้บำเพ็ญกุศลกันตามแบบพระพุทธศาสนา เทศกาลเหล่านี้ได้แก่

๑. วันตรุษ

ตรงกับวันสิ้นเดือน ๔ เป็นพิธีแสดงความยินดี ที่ได้มีชีวิตผ่านพ้นมาด้วยดี ในรอบปีหนึ่งๆ เรียกว่า เป็นการ "ส่งปีเก่า"
๒. วันสงกรานต์

ตรงกับวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทุกปี วันที่ ๑๓ เป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า วันสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา และวันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่
๓. วันสารท

ตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ นับว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์ที่คนไทยเรานิยมทำกันมาก เพราะถือว่า เป็นสมัยที่จะได้ทำบุญ ในเมื่อวันเดือนได้ล่วงมาได้ถึงรอบปี อันแสดงถึงความไม่ประมาทของชีวิต เพราะปลายปีก็ทำพิธีตรุษ ต้นปีก็ทำพิธีสงกรานต์ ดังนั้น กลางปีจึงควรทำพิธีสารท
ปล่อยปลา
ปล่อยปลา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป