การจำแนกอ้อยทางพฤกษศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๓ อ้อย / การจำแนกอ้อยทางพฤกษศาสตร์

 การจำแนกอ้อยทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกอ้อยทางพฤกษศาสตร์

ทางพฤกษศาสตร์จัดลำดับอ้อยดังนี้ วงศ์ (Family) Gramineae ซึ่งได้แก่หญ้าที่ มีลำต้นเป็นข้อและปล้อง รวมทั้งธัญพืชต่างๆ และ ต้นไผ่ เผ่า (Tribe) Andropogoneae สกุล (Genus) Saccharum ชนิด (Species)

(๑) officinarum
(๒) spontaneum
(๓) barberi
(๔) robustum
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป