พันธุ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / พันธุ์

 พันธุ์
พันธุ์

พันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกอยู่ทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่ ๓ พันธุ์ คือ

๑. พันธุ์ที่ใช้หัวเป็นอาหารของมนุษย์

นิยมปลูกกันตามบ้าน เพื่อใช้เป็นอาหารในครอบครัว เรียกกันว่า พันธุ์ห้านาที เป็นพันธุ์ที่มีกรดไฮโดรไซยานิกในหัวต่ำ เมื่อต้มแล้ว เนื้อจะซุย นุ่ม ไม่ขม และมีรสดี ใช้เป็นอาหารโดยปิ้ง เผา ต้ม และเชื่อม เป็นต้น พันธุ์นี้สังเกตได้ที่ก้านใบมีสีแดงเข้ม ทั้งก้าน และเปลือกของหัวขรุขระมีสีน้ำตาล มีขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด
มันสำปะหลังพันธุ์พื้นเมือง
มันสำปะหลังพันธุ์พื้นเมือง
๒. พันธุ์ที่ใช้หัวในอุตสาหกรรม

พันธุ์นี้ปลูกเป็นการค้าจำนวนมากนับล้านๆ ไร่ เพื่อส่งเข้าโรงงานทำแป้ง หรือโรงงานมันเส้น เรียกกันว่า พันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ระยอง เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งในหัวมาก และมีกรดไฮโดรไซยานิกสูง จึงมีรสขม เนื้อหัวหยาบรสไม่อร่อย แต่เจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูง จึงปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงาน ลักษณะประจำพันธุ์นี้ คือ ก้านใบมีสีเขียวอ่อนปนแดง หัวเรียบ มีสีขาว
๓. พันธุ์ที่ใช้เป็นไม้ประดับ

นิยมปลูกกันตามบ้าน เพื่อความสวยงาม เรียกว่า "มันด่าง" ใบจะด่างมีสีเขียวปนเขียวอ่อนและขาว สีด่างของใบสวยงาม จึงปลูกเป็นไม้ประดับ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป