ไข่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่ / ไข่

 ไข่
ไข่

ไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นอาหารของคนหลายชาติ หลายภาษา ในแง่โภชนาการไข่ขาวและไข่แดงรวม กันจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์ ราคาถูก เมื่อเทียบกับ เนื้อสัตว์ ซึ่งให้ปริมาณโปรตีนทัดเทียมกัน ในระบบ เศรษฐกิจปัจจุบันต้องนับว่า ไก่และเป็ด คือ ผู้ทำ อาหารราคาถูกที่คนไม่กินให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพดี ที่คนกินได้ และเป็นผู้เปลี่ยนคุณภาพอาหารที่มีประ สิทธิภาพสูงมากที่เดียว
ลักษณะของไข่สด
ลักษณะของไข่สด
ไข่ไก่แต่ละฟองมีน้ำหนักตั้งแต่ ๕๐-๖๕ กรัม เป็นปกติ โดยเฉลี่ยจะมีน้ำร้อยละ ๖๖ โปรตีนร้อยละ ๑๓ ไขมันร้อยละ ๑๐ และแร่ธาตุร้อยละ ๑๑ แร่ธาติส่วนใหญ่อยู่ที่เปลือก และเยื่อรองเปลือก เวลาเราปอกไข่ต้มเยื่อรองเปลือกนี้จะหลุดติดเปลือกไข่ ผู้ที่ศึกษาการกำเนิดของไก่ได้ตั้งคำถามว่า ทำไมขณะที่ไข่กำลังเกิดเป็นรูปร่างอยู่ ไก่จะสร้างเยื่อรอง เปลือกนี้ ห่อหุ้มไข่แดง และไข่ขาวบางส่วนเสียก่อนที่จะเติมไข่ขาวให้ครบจำนวน แสดงว่า ไข่ขาวงวดหลังที่เติมลงไป ต้องซึมผ่านเยื่อรองเปลือก แล้วจึงจะสร้างเปลือกแข็งห่อหุ้มรอบฟองไข่
ไข่แดงเป็นส่วนที่เกิดก่อนจากรังไข่ เมื่อ เติบโตและสุกแล้วจึงหลุดจากรังไข่ ผ่านตามท่อไข่ ซึ่งจะสร้างไข่ขาวออกหุ้มไข่แดง ทั้งหมดนี้เป็นการ เตรียมสำรองอาหารไว้ให้ลูกไก่ ซึ่งจะเจริญจากเชื้อ ที่ผสมแล้ว และตั้งอยู่ที่จุดกำเนิดในผนังของไข่แดง ไข่ขาว และไข่แดงประกอบไปด้วยน้ำ โปรตีนและ ไขมัน ไข่ขาวมีโปรตีนมากกว่าไข่แดง และไข่แดง มีไขมัน ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัสและมี วิตามิน เอ กับ บี ๑
ไข่สด ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ภายใน มี pH ๗.๕- ๘.๕ คือ เป็นด่างเล็กน้อย มีแอมโมเนียเล็กน้อย เมื่อไข่ถูกอากาศร้อนตามธรรมชาติ โดยทั่วไปจะ ปรากฏว่า น้ำภายในไข่ระเหยออกเรื่อยๆ ไข่ขาวจะ ค่อยลดความข้น แสดงการแตกตัวของโปรตีน เชื้อ จุลินทรีย์หลายๆ ชนิดจะผ่านรูเล็กๆ ที่เปลือกเข้าไป ภายในไข่ได้ ปริมาณแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้น ทั้งหมด นี้ทำให้คุณภาพภายในเสื่อมลงทุกขณะ วิธีป้องกัน คือ หมั่นเก็บไข่เข้าห้องเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส มีความชื้นในห้องสูงกว่าภายนอก แล้วทำความสะอาด คือ ขัดหรือล้างสิ่งสกปรกที่ติด เปลือกไข่ออกเสีย อาจเคลือบน้ำมันแร่ชนิดใสไม่มี กลิ่น จะช่วยให้เก็บไข่สดได้นานๆ ลักษณะของไข่สด
ลักษณะของไข่สด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป