เลขคณิต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น / เลขคณิต

 เลขคณิต

เลขคณิต

ในโรงเรียน เราเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์จากการเรียนเลขคณิต วิชานี้กล่าวถึงจำนวน และสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวน ซึ่งเราเรียกว่า ตัวเลข ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับจำนวน ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ในชีวิตประจำวันของคน ใช้เลขคณิตเป็นส่วนมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป