แคลคูลัส - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น / แคลคูลัส

 แคลคูลัส
แคลคูลัส

เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ กล่าวถึง ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงค่าอยู่ทุกขณะ และเราสามารถคำนวณได้ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเพียงใด ตัวอย่างของปริมาณเช่นนี้ ได้แก่ จำนวนพลเมืองของประเทศ ความเร็วของวัตถุเคลื่อนที่ไป เช่น ความเร็วของจรวดหลังจากถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า การบอกตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ แคลคูลัสเป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง มีประโยชน์มากสำหรับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป