สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / ความน่าจะเป็น / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่ง นอกจากจะมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นแน่ๆ ไม่วัน ใดก็วันหนึ่ง เช่น ความเจ็บไข้ ความตาย ก็ยังต้องพบกับเรื่อง ที่เราเรียกว่า เกิดขึ้นโดย "บังเอิญ" เช่น การถูกลอตเตอรี่ การพบเพื่อนโดยไม่ได้นัดหมาย การประสบอุบัติเหตุ และข้ามถนน เราสามารถใช้คณิตศาสตร์คำนวณได้ว่า โอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ หรือโอกาสที่เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้น มีมากน้อยเพียงใด และสามารถใช้ค่าเหล่านี้ เพื่อวางแผนงานให้ดีได้
  โดยทั่วๆ ไปเรามักจะเข้าใจความหมายของคำว่า ตามธรรมดา บางที ส่วนมาก หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ คำเหล่านี้ล้วนให้ความหมาย ในเชิงของค่าของโอกาส หรือค่าของความน่าจะเป็น เหตุการณ์ใดที่เรามั่นใจว่า จะเกิดขึ้นแน่ เราจะกล่าวว่า เหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ เหตุการณ์ใดที่เรามั่นใจว่า ไม่เกิดขึ้นแน่ เราจะกล่าวว่า เหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย เรากำหนดให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่ มีค่าเป็น ๑ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ มีค่าเป็น ๐ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีค่าอยู่ระหว่าง ๐ กับ ๑ เราจะศึกษาเกี่ยวกับค่าเหล่านี้ได้มาก
หัวข้อถัดไป