สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เมตริก / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เรามาสังเกตรูปภาพกับกลุ่มตัวเลขกันดังต่อไปนี้

(3) หรือ [3]
(3) หรือ [3] แทนจำนวนนกที่อยู่ในกรงกรงเดียว

(2 1) หรือ [2 1]
(2 1) หรือ [2 1] แทนจำนวนนกที่อยู่ในกรงสองกรงซ้ายมือ มีนกสองตัว กรงขวามือมีนกหนึ่งตัว
ดังนั้น แทนด้วย (3 0) หรือ [3 0]
และ  แทนด้วย (1 3 2) หรือ [1 3 2]
  กลุ่มตัวเลขเหล่านี้คือ
(3)หรือ[3]อ่านว่าสาม  
(2 1)หรือ[2 1]อ่านว่าสองหนึ่ง 
(3 0)หรือ[3 0]อ่านว่าสามศูนย์
(1 3 2)หรือ[1 3 2]อ่านว่าหนึ่งสามสอง

ตัวเลขในแต่ละกลุ่มเราเรียกว่า สมาชิกของกลุ่ม

เราเรียก 3 ว่า สมาชิกของ (3)
เราเรียก 2 ว่า สมาชิกของ (2 1)
เราเรียก 1 ว่า สมาชิกของ (2 1)
เราเรียก 3 ว่า สมาชิกของ (3 0)
เราเรียก 0 ว่า สมาชิกของ (3 0)
เราเรียก 1 ว่า สมาชิกของ (1 3 2)
เราเรียก 3 ว่า สมาชิกของ (1 3 2)
เราเรียก 2 ว่า สมาชิกของ (1 3 2)


จำนวนสมาชิกของกลุ่มอาจเป็นจำนวนใดๆ ก็ได้ และในแต่ละกลุ่มอาจมี สมาชิกกี่ตัวก็ได้ กลุ่มตัวเลขที่แสดงมานี้ เป็นกลุ่มตัวเลขที่มีสมาชิกเรียงกัน ในแนวนอน

คราวนี้เราจะสังเกตรูปภาพกับกลุ่มตัวเลขชุดใหม่
2หรือ2อ่านว่า สองหนึ่ง
11
3หรือ3อ่านว่า สามศูนย์
00
1หรือ1อ่านว่า หนึ่งสามสอง
33
22
กลุ่มตัวเลขเหล่านี้มีสมาชิกเรียงกันในแนวตั้ง ซึ่งต่างกับกลุ่มตัวเลขที่มีสมาชิกเรียงกันในแนวนอน

ตุ๊กมีลูกแก้วสีแดง 15 ลูก มีลูกแก้วสีเหลือง 10 ลูก ตุ่นมีลูกแก้ว สีแดง 30 ลูก ไม่มีลูกแก้วสีเหลืองเลย นำมาเขียนเป็นตารางได้ดังนี้

 ลูกแก้วสีแดงลูกแก้วสีเหลือง
ตุ๊กมี
15
10
ตุ๊กมี
30
0

เมื่อยกเฉพาะตัวเลขมาเขียนเป็นกลุ่มจะอยู่ในรูป

15
10
หรือ
15
10
30
0
หรือ30
0

มีสมาชิกสองแถวในแนวนอน และสองแถวในแนวตั้ง ต่อไปเราจะเรียก แถวในแนวนอนว่า "แถว" และจะเรียกแถวในแนวตั้งว่า "สดมภ์" นั่นคือ

แถวที่หนึ่งมีสมาชิกเป็น 15 และ 10
สดมภ์ที่หนึ่ง มีสมาชิกเป็น 15 และ 30

เรามีวิธีบอกตำแหน่งของสมาชิกในกลุ่ม
15
10
ดังนี้
30
0

15 เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ 1 และสดมภ์ที่ 1
10 เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ 1 และสดมภ์ที่ 2
30 เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ 2 และสดมภ์ที่ 1
0 เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ 2 และสดมภ์ที่ 2

เราเรียกกลุ่มตัวเลขที่นำมาเขียนเรียงกันเป็นแถว และเป็นสดมภ์ ปิดล้อมด้วยวงเล็บว่า เมตริก
หัวข้อถัดไป