ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน / ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ

 ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ
ตัวเลขฮินดูอารบิกและจำนวนในระบบฐานสิบ

ระบบการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นระบบฐานสิบ และตัวเลขที่ใช้กันเป็นสากลนี้เรียกว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก

ในระบบฐานสิบ มีสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนสิบตัว คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 0 เรานิยมนับเป็นหมู่ หมู่ละสิบ เมื่อครบสิบในหลักใดจะทดขึ้นเป็นหนึ่งหน่วยของหลักที่ถัดไปทางซ้ายมือ ซึ่งมีชื่อตามลำดับจากน้อยไปมากว่า หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน เราอาจเขียนแผนผังของข้อตกลงในระบบฐานสิบได้ดังนี้
และอาจเขียนแผนผังของข้อตกลงในระบบฐานสิบในรูปตาราง โดยแสดงค่าประจำ ตำแหน่งเทียบกับหลักได้ดังนี้
32,458 = (3x104) + (2x103) + (4x102) + (5x10) + (8x1)
6,437,925 = (6x106) + (4x105) + (3x104) + (7x103) + (9x102) + (2x10) + (5x1)

ดังนั้นถ้า N แทนจำนวนใดๆ ในระบบฐานสิบ เราอาจเขียนได้ว่า
โดยที่ Co, C1, C2,...,Cn เป็นตัวเลขในหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพันเรื่อยๆ ขึ้นไปตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้ เป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งใน บรรดา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 0
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป