ลักษณะของเซตบางชนิด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / ลักษณะของเซตบางชนิด

 ลักษณะของเซตบางชนิด
ลักษณะของเซตบางชนิด

เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย   หรือ { } เช่น
  • เซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 1 และ 2
  • เซตของภูเขาไฟในประเทศไทย 
  • เซตของจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ -1
เซตจำกัด คือ เซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น 
  • มีจำนวนสมาชิกเป็น 0
  • { 5 } มีจำนวนสมาชิกเป็น 1
  • { 1, 2, 3,..., 100 } มีจำนวนสมาชิกเป็น 100
  • เซตของพลเมืองในโลก มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง
เซตอนันต์หรือเซตอสงไขย คือ เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด การนับจำนวนสมาชิกใน เซตอนันต์จะไม่สิ้นสุด เพราะถ้าการนับสิ้นสุด เราบอกจำนวนสมาชิกได้เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่งเซตที่มีลักษณะดังนี้เป็นเซตจำกัด เซตต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเซตอนันต์


หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป