คอมพลีเมนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / คอมพลีเมนต์

 คอมพลีเมนต์
คอมพลีเมนต์ (Complement)

คอมพลีเมนต์ของเซต A คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมด ที่มิได้เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย A' เช่น ถ้าให้

     U = { พ่อ, แม่, หนูหน่อย, น้อง }
     A = { พ่อ, น้อง }

จะได้ว่า

     A' = { แม่, หนูหน่อย }

ถ้าให้

     U = เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
     A = เป็นเซตของจำนวนคู่บวก

คอมพลีเมนต์ของ A คือ เซตของจำนวนคี่บวก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป