สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๓ เซต / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในชีวิตประจำวันของเรา ใช้คำต่างๆ กัน เมื่อกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ เช่น ฝูงนก โขลงช้าง คณะรัฐมนตรี สำรับกับข้าว เป็นต้น ในวิชาคณิตศาสตร์ เราใช้เซตเพียงคำเดียวเท่านั้น เมื่อบ่งถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ

นี่คือฝูงนก ซึ่งจะเรียกว่า เซตของนก
นี่คือช้างโขลงหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า เซตของช้าง
เซตหนึ่งๆ ไม่จำเป็นจะต้องประกอบด้วยของชนิดเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

นี่คือเซตที่ประกอบด้วยหนูหน่อยกับของเล่นของเขา
เซตอาจประกอบด้วยเซตต่างๆ ก็ได้ เช่น เซตของทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในปีพ.ศ. 2521 (ทีมฟุตบอลเป็นเซตของนักฟุตบอล)อ่านว่า หนูหน่อย เป็นสมาชิกของเซต ที่ประกอบด้วย หนูหน่อย คุณพ่อ คุณแม่ และน้องชาย
อ่านว่า 4 ไม่เป็นสมาชิกของเซต ที่ประกอบด้วย 1, 3, 5, 7
หัวข้อถัดไป