สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เรามีสมองไว้คิด

การคิดอย่างมีเหตุผล ช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลงได้ด้วยดี


ลองอ่านตัวอย่าง การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลต่อไปนี้

นักกีฬาเตะตะกร้อลงห่วงได้สำเร็จ ก็เพราะเขาคิดก่อนแล้วว่า จะต้องเตะลูกตะกร้อด้วยเท้าข้างใด ซ้ายหรือขวา เขาต้องคิดด้วยว่า จะต้องเตะลูกให้แรงมากน้อยเพียงใด ต้องเตะลูกให้สูงเท่าใด ลูกตะกร้อจึงจะย้อยลงห่วงอย่างแม่นยำ
นายแพทย์สามารถบอกชื่อโรค ของคนไข้ ได้อย่างถูกต้อง ก็เพราะการใช้ความคิด อย่างมีเหตุมีผล
นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจหาสีเป็นพิษ ซึ่งผู้ขายปนมาในอาหารได้สำเร็จ ก็ด้วยการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล
ชาวสวนสามารถกำหนดวันที่เงาะในสวนสุกพอดี ขายได้ ก็ด้วยการใช้ความคิด อย่างมีเหตุมีผล
วิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีชื่อเรียกว่า ตรรกวิทยา (อ่านว่า ตัก - กะ - วิด - ทะ - ยา) วิชาตรรกวิทยาเป็นประโยชน์ สำหรับคนทุกคน

นักคณิตศาสตร์นำ
ตรรกวิทยา มาผสมผสานเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้สามารถใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก

เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มี
ตรรกวิทยาเข้าผสมผสานนี้ในชั้นเรียนสูงๆ เช่น ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
หัวข้อถัดไป