บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / จุด เส้นและผิวโค้ง / บทนำ

 บทนำ
เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะแสดงถึงผลของการที่จุดเคลื่อนที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วได้เส้นโค้ง และการที่เส้นเคลื่อนที่ไปแล้วได้ผิวโค้งแบบต่างๆ

ทางเดินของจุดในสองมิติ
เมื่อให้จุดเคลื่อนที่บนระนาบ ก็จะได้เส้น ซึ่งเป็นเส้นตรง เส้นโค้งหรือลวดลายต่างๆ ก็แล้วแต่ว่า จะให้จุดนั้นเคลื่อนที่ โดยอาศัยกฎเกณฑ์อย่างไร เส้นโค้งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเส้นโค้งที่ผู้ศึกษาคณิตศาสตร์รู้จักกันทั่วไป คือ วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป