สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / พื้นที่ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
หน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้กันอยู่ และเป็นที่นิยมกันทั่วไป คือ

ระบบเมตริก

100 ตารางเมตร เท่ากับ 1 อาร์ (are)
100 อาร์ เท่ากับ 1 เฮกเตอร์ (hectare)
สำหรับพื้นที่มากๆ นิยมใช้หน่วยตารางกิโลเมตร

ระบบอังกฤษ
4,840 ตารางหลา เท่ากับ 1 เอเคอร์ (acre)
640 เอเคอร์ เท่ากับ 1 ตารางไมล์

เมื่อเทียบมาตราการวัดพื้นที่ระหว่างมาตราเมตริกและมาตราอังกฤษ จะได้
1 ตารางเมตร เท่ากับ 1,550 ตารางนิ้ว
1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร
1 เฮกตาร์ เท่ากับ 2.4771 เอเคอร์
และถ้าเทียบมาตราการวัดพื้นที่ของไทยกับระบบอื่นๆ จะได้

1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.5 ไร่
1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป