สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / พื้นที่ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ตึกแถวขนาด 4 เมตร x 10 เมตร หมายถึง กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร

กระดานดำขนาด 4ฟุต x 6 ฟุต หมายถึง กว้าง 4 ฟุต ยาว 6 ฟุต
กระดาษขนาด 8 นิ้ว x 13 นิ้ว หมายถึง กว้าง 8 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว
รูปภาพขนาด 2 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร หมายถึง กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร

ถ้ารูปภาพมีขนาด 1 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร เรากล่าวว่า รูปภาพมีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ดังนั้น รูปภาพขนาด 2 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร มี
พื้นที่ 6 ตารางเซนติเมตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาว ดังนั้น

ตึกแถวมี
พื้นที่ 40 ตารางเมตร

กระดานดำมี
พื้นที่ 24 ตารางฟุต

กระดาษมี
พื้นที่ 104 ตารางนิ้ว
ถ้าหน่วยที่วัดความกว้างและความยาวเป็นวา พื้นที่จะเป็นตารางวา ถ้าหน่วยที่วัดความกว้างและความยาวเป็นเส้น พื้นที่จะเป็นตารางเส้น ซึ่งเรานิยมเรียกหนึ่งตารางเส้นว่า หนึ่งไร่ เช่น ที่นารูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า ยาว 4 เส้น กว้าง 2 เส้น เราบอกว่าที่นามี ขนาด 8 ไร่ พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา 100 ตารางวา เท่ากับ 1 งาน ดังนั้น 4 งานจึงเท่ากับ 1 ไร่ เช่น ที่กว้าง 20 วา ยาว 27 วา คิดเป็นขนาด 20 x 27 ตารางวา เท่ากับ 540 ตารางวา หรือเท่ากับ 1 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
รูปเรขาคณิตนั้น เราหมายถึงรูปบนพื้นราบ เช่น บนกระดาษ เป็นต้น โดยที่เราใช้เพียงไม้บรรทัด และวงเวียนเท่านั้น เป็นเครื่องมือในการเขียนรูป รูปเรขาคณิตที่เรารู้จักกันดีได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม รูปเหล่านี้มีเส้นรอบรูป หรือเส้นขอบเป็นเส้นตรง นอกจากนี้ก็มีรูปวงกลม ส่วนรูปที่เขียนขึ้นโดยไม่ใช้ไม้บรรทัด หรือวงเวียนนั้น เราไม่เรียกว่า รูปเรขาคณิต เช่น รูปคน สัตว์ ต้นไม้ เป็นต้น เราสามารถหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพียงแต่เราวัดความยาวของด้าน หรือรัศมีของวงกลมเท่านั้น
การคำนวณหาพื้นที่มีประโยชน์มากในการแสดงกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ ดิน ไร่ นา เรือกสวน ในทางช่างก็มีความจำเป็นมาก ที่นายช่างจะต้องคำนวณหาพื้นที่ ของวัสดุที่เขาใช้ เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทาสี เป็นต้น
หัวข้อถัดไป