พันธุ์กล้วยไม้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้ / พันธุ์กล้วยไม้

 พันธุ์กล้วยไม้
พันธุ์กล้วยไม้

ได้มีการส่งเสริมให้นำเอาพันธุ์ไม้ ซึ่งชนรุ่นก่อนๆ ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ มาพิจารณาเน้นความสำคัญในด้านการผลิต เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกันไปกับการชักจูงให้ประชาชนได้สนใจพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง ที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำมาคัดพันธุ์ ผสมพันธุ์ และผลิตลูกผสมใหม่ๆ แปลกๆ ออกมาสู่สังคมทั้งในและต่างประเทศด้วย
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
สกุลกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศอย่างแพร่หลายมี ตัวอย่างเช่น สกุลหวาย คัทลียา ออนซีเดียม (Oncidium) แวนดา ฟาแลนอปซิส (Phalaenopsis) รินคอสไทลิส หรือสกุลช้าง(Rhynchostylis) แมลงปอลาย (Arachnis) แอสโคเซนทรัมหรือเข็ม (Ascocentrum) และแวนดอปซิส (Vandopsis)เป็นต้น กล้วยไม้สกุลต่างๆ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ ทั้งหมดแม้จะมีบางสกุล และบางชนิด ซึ่งถูกนำมาจากภูมิภาคอื่น ของโลก แต่ก็ได้ปรากฏผลว่า เจริญงอกงามดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ และผสมพันธุ์ผลิตกล้วยไม้ลูกผสมใหม่ๆ มีลักษณะสวยงามในแบบแปลกออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งมีผลงานผสมพันธุ์กล้วยไม้เมืองร้อน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป