สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
     กล้วยไม้อยู่ในแดนดง แต่ก็คงยังมีกลิ่นหอม
เมื่อขาดคนถนอม ถึงจะมีกลิ่นหอมก็คงเป็นดอกไม้ไพร
กล้วยไม้ในป่าน่าแปลก กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสว
โชยกลิ่นมาแสนไกล แต่ก็ไม่มีใครจะได้ดูหรือได้ชม
พักพิงอยู่ตามกิ่งไม้ อาศัยน้ำค้างและสายลม
เลี้ยงตัวไว้รอคนชม เมื่อโชคอุ้มสมก็คงจะได้ดี
วาสนาบุญพามาส่ง ได้ออกพ้นจากดงทั้งกลิ่นและสี
คอยมานานหลายปี หากบุญของเจ้ามีคงได้ดีเป็นสุขสบาย
นานมาแล้ว เพลงข้างบนนี้เป็นที่รู้จัก และร้องกันอย่างแพร่หลาย ผู้แต่งเป็นใครไม่ปรากฏ แต่ได้ทราบจากคุณสง่า อารัมภีร์ ผู้ส่งเนื้อเพลงนี้ชื่อ "กล้วยไม้ไพร" เมื่ออ่านเนื้อเพลงโดยตลอดแล้วจะเห็นว่า ผู้แต่งได้พยายามประมวลเนื้อเรื่อง ที่มีความหมาย ให้ผู้ที่ได้รับฟังนี้ นึกถึงดอกไม้ชนิดหนึ่ง สวย หอม และค่อนข้างจะหายากในสมัยก่อน เพราะอยู่ไกลถึงในป่า ผู้ที่ไปป่าเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้พบเห็น ซึ่งได้แก่ ดอกกล้วยไม้ นั่นเอง แต่ปัจจุบันนี้ กล้วยไม้ไม่ใช่ของหายาก ที่หลบซ่อนอยู่บนคาคบไม้สูงๆ ในป่าเขา หรือดงดอยอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปแล้ว เดี๋ยวนี้กล้วยไม้กลายเป็นไม้ดอกที่หาง่าย ทั้งยังเป็นที่รู้จักนิยมอย่างแพร่หลายอีกด้วย กล้วยไม้มีหลายลักษณะ และหลายสี ล้วนแต่สวยงามทั้งนั้น บางชนิดก็มีกลิ่นหอม ยิ่งกว่านั้นกล้วยไม้ยังมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งทำให้เป็นที่หน้าพึงพอใจยิ่งขึ้นนั่นก็คือ มีความคงทนของดอก เมื่อบานครั้งหนึ่ง ก็จะอยู่ได้นานหลายวัน นานกว่าดอกไม้อื่นๆ

เรามาดูกันซิว่า กล้วยไม้ที่เรากล่าวถึงนี้ คือ พืชประเภทไหน และเหตุใดจึงมีคุณสมบัติพิเศษในตัวต่างไปจากดอกไม้อื่นๆ จากตำรานักพฤกษศาสตร์ หรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆ เราได้ความรู้ว่า กล้วยไม้เป็นพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว เช่นเดียวกับหญ้าต่างๆ อ้อย สับปะรด ขิง และข่า ในปัจจุบันได้มีผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับพืชชนิดนี้กันมาก ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในกลุ่มผู้สนใจ และพบว่า พืชในวงศ์กล้วยไม้นี้ เฉพาะที่พบตามธรรมชาติมีมากกว่าหมื่นชนิด และจะพบได้ทั่วไป ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หากจะแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยรวมหลายๆ ชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าเป็นสกุลเดียวกันก็มีจำนวนกว่า ๖๐๐ สกุล และบางสกุลก็ยังแยกเป็นสกุลย่อยๆ ออกไปอีกได้
แถบที่จะพบกล้วยไม้มากในแต่ละภูมิภาคของโลกคือ แถบที่มีอากาศร้อนถึงอบอุ่นในเขตหนาวก็มีบ้าง เช่น ในทวีปยุโรปตอนเหนือ สำหรับในประเทศไทยนั้นนับได้ว่า เป็นเขตที่มีสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม กับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มาก มีกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ชนิด ทั้งชนิดที่เป็นช่อรวมกันหลายๆ ดอก และชนิดดอกเดี่ยว แต่ละชนิดก็มีชื่อเรียกต่างๆ กัน มากมาย เช่น แวนด้า หวายต่างๆ เอื้องต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีผู้ผสมพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ กล้วยไม้ในบ้านเมืองเราจึงเป็นพืชไม้ดอกที่นิยมซื้อ เพื่อให้กันและกันในวาระต่างๆ อย่างแพร่หลายในประเทศ และยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ ที่ไม่น้อยหน้าใครอีกด้วย
แวนดาสามปอยขาว

หัวข้อถัดไป