เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ

 เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
รูปร่างลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ
ชีวิตของผีเสื้อ
ระยะไข่
ระยะตัวหนอน
การลอกคราบ
ระยะดักแด้
ระยะตัวเต็มวัย
สีและลวดลายบนปีกของผีเสื้อ
การบินของผีเสื้อ
การป้องกันอันตรายจากศัตรู
ผีเสื้อในวงศ์ต่างๆ ของประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม