อาการของโรคที่พบที่ผล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๔ โรคพืช / อาการของโรคที่พบที่ผล

 อาการของโรคที่พบที่ผล
อาการของโรคที่พบที่ผล

มีหลายลักษณะ เช่น

อาการผลเน่า

มักเกิดแผลสีน้ำตาล หรือน้ำตาลเข้ม ต่อมาแผลจะขยายโตขึ้น อาการเน่าอาจมีแผลขนาดจำกัด หรือเน่าลุกลามออกไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเป็นสำคัญ โรคผลเน่านอกจากจะพบในไร่แล้ว ยังพบมากกับผลในโรงเก็บ โดยเฉพาะถ้าผลเกิดแผลขณะเก็บเกี่ยว หรือเก็บในโรงเก็บที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อนและมีความชื้นมาก จะทำให้เปอร์เซ็นต์เป็นโรคผลเน่าสูง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา
อาการผลเน่าของมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว
อาการผลเน่าของมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว
อาการผลแตก

ผลจะปริแตกออก ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่มักเกิด เมื่อพืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ ถ้าพืชไม่ได้รับน้ำเป็นเวลานาน แล้วเกิดฝนตกหนัก หรือให้น้ำมากเกินไปขณะมีผลอ่อน ก็จะทำให้ผลแตกได้ หรือเมื่อพืชมีผลแก่เต็มที่ และมีการสะสมเปอร์เซ็นต์น้ำตาลในผลสูง เมื่อฝนตกมากๆ จะทำให้การดูดซึมน้ำเข้าผลสูง และทำให้เกิดการปริแตกของผลดังกล่าว

นอกจากอาการดังกล่าวแล้ว ผลยังสามารถแสดงอาการแผลจุดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เข้าทำลาย (ดูอาการที่ใบ)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป