เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา

 เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ประเภทของบ้านเรือน
วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน
การเตรียมการก่อสร้าง
การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป
การก่อสร้างบ้านตึก
ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน
กรรมวิธีในการทำน้ำประปา
เชื้อเพลงที่ใช้ในบ้าน
กรรมวิธีที่ใช้แยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ
การทำรั้วและประตูบ้าน
ดูเพิ่มเติม
เรือนไทย